Author Details

Marcinkowski, Bogusław

  • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie składu mineralnego i morfologii ziaren minerałów ciężkich do określania środowiska sedymentacyjnego
    Abstract  PDF
  • Vol 57, No 1 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Osady lodowcowe na przedpolu Tatr w rejonie Toporowej Cyrhli i Niżniej Palenicy Pańszczykowej
    Abstract  PDF