Author Details

Bielec, Bogusław

  • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Tematyka geotermalna w aktualnej działalności naukowo-badawczej IGSMiE PAN w latach 2019–2021 i plany na przyszłość
    Abstract  PDF
  • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ocena uwarunkowań hydrogeotermalnych dla uzdatniania części schłodzonych wód termalnych. Model koncepcyjny systemu geotermalnego Podhala
    Abstract  PDF (Polish)