Author Details

Plezia, Bożena

  • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe odkrycia złóż gazu ziemnego w osadach miocenu północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji bezpośredniego wpływu nasycenia węglowodorami na zapis sejsmiczny
    Abstract  PDF