Author Details

Reicher, Beata

  • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych
    Abstract  PDF (Polish)