Author Details

Naglik, Beata

  • Vol 64, No 5 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna utworów klastycznych Gór Pieprzowych (Wyżyna Sandomierska) i produktów ich wietrzenia
    Abstract  PDF (Polish)