Author Details

Kępińska, Beata

 • Vol 55, No 12/2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  PRZEGLĄD...W WYDARZENIACH Geotermia w Polsce — doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju Relacja z obrad Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego Radziejowice, 17–19.10.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 48, No 9 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Energia geotermalna w Japonii - reminiscencje po Światowym Kongresie Geotermalnym w Japonii - World Geothermal Congress 2000 - Kyushu–Tohoku, Japonia, 28.05–10.06.2000
  Abstract
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tufity biotytowe w eocenie otworu Biały Dunajec PAN-1 na Podhalu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 12 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania mineralogiczno-petrograficzne skał zbiornikowych wód termalnych z otworu Bukowina Tatrzańska PIG/PNiG-1
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce w latach 2019–2021
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tematyka geotermalna w aktualnej działalności naukowo-badawczej IGSMiE PAN w latach 2019–2021 i plany na przyszłość
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny – słowo wstępne
  Abstract  PDF
 • Vol 60, No 11 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Projekty unijne realizowane z udziałem Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN – „Promowanie systemów geotermalnego centralnego ogrzewania w Europie”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 8 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Energia geotermalna — aktualny stan i perspektywy wykorzystania w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stan i perspektywy wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Europie
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Główne bariery rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Propozycje zmian
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II Ogólnopolski Kongres Geotermalny Energia geotermalna— dla zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu Bukowina Tatrzańska, 23–25.09.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Energia geotermalna— stan i perspektywy wykorzystania na świecie
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bariery rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce i propozycje zmian
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie badań podhalańskiego systemu geotermalnego dla eksploatacji wód geotermalnych
  Abstract  PDF