Author Details

Papiernik, Bartosz

 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Computer-aided quantitative subsurface mapping—examples of utilization
  Abstract  PDF
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie procedury mistie reduction do oceny i poprawy jakości danych używanych do konstruowania map sejsmicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna i geneza mioceńskiego zrębu Ryszkowej Woli w rejonie Sieniawy – Rudki (wschodnia część zapadliska przedkarpackiego) — wyniki interpretacji danych sejsmiki 3D
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sukcesja osadowa miocenu w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (obszar Sieniawa–Rudka), zapadlisko przedkarpackie: wyniki facjalnej i stratygraficznej interpretacji danych wiertniczych oraz sejsmiki 3D
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 6 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Rola modelowania strukturalno-parametrycznego w procesie typowania potencjalnej lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych w skałach osadowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 12 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW MODELOWANIE BUDOWY GEOLOGICZNEJ – ASPEKTY METODYCZNE I UTYLITARNE Koncepcja rozwoju cyfrowego modelowania budowy geologicznej Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 12 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartowanie i modelowanie wgłębne do celów poszukiwań naftowych, podziemnego składowania dwutlenku węgla i geotermii w Polsce – rezultaty, narzędzia i potencjał
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref występowania gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 3 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D Sokołów–Smolarzyny)
  Abstract  PDF