Author Details

Rałowicz, Bartłomiej

  • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Interpretacja kształtów kawern mierzonych echosondą Chemkop
    Abstract  PDF
  • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Określenie głębokości strefy zaniku ługowania na podstawie pomiaru prędkości propagacji ultradźwięków w solance i jej temperatury
    Abstract  PDF