Author Details

Tomaszewska, Barbara

 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce. Część II. Przykład ujęcia Zawoja-3
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modelowanie hydrogeochemiczne wód termalnych eksploatowanych z trzech ujęć geotermalnych w Bańskiej Niżnej (Podhale)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej na obszarze Małopolski. Część I
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tematyka geotermalna w aktualnej działalności naukowo-badawczej IGSMiE PAN w latach 2019–2021 i plany na przyszłość
  Abstract  PDF
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych – cele i założenia projektu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena uwarunkowań hydrogeotermalnych dla uzdatniania części schłodzonych wód termalnych. Model koncepcyjny systemu geotermalnego Podhala
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przegląd oprogramowania do numerycznego modelowania procesów środowiskowych w systemach geotermalnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tematyka geotermalna w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Surowców Energetycznych Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2019–2021 i plany na przyszłość
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Główne bariery rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Propozycje zmian
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zbiornik geotermalny jury dolnej w rejonie Kleszczowa
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uregulowania prawne i zasady wsparcia finansowego przedsięwzięć geotermalnych we Francji, Niemczech i Holandii
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uzdatnianie wód termalnych ujętych otworem Bańska IG-1 do celów pitnych jako jeden z kierunków ich kompleksowego wykorzystania
  Abstract  PDF