Author Details

Sapek, Barbara

  • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Budowa zbiorników na nawozy naturalne w gospodarstwach wiejskich jako przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód poziemnych składnikami nawozowymi
    Abstract  PDF (Polish)