Author Details

Ryzner-Siupik, Barbara

  • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Budowa geologiczna i geneza mioceńskiego zrębu Ryszkowej Woli w rejonie Sieniawy – Rudki (wschodnia część zapadliska przedkarpackiego) — wyniki interpretacji danych sejsmiki 3D
    Abstract  PDF
  • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Sukcesja osadowa miocenu w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (obszar Sieniawa–Rudka), zapadlisko przedkarpackie: wyniki facjalnej i stratygraficznej interpretacji danych wiertniczych oraz sejsmiki 3D
    Abstract  PDF