Author Details

Rybak-Ostrowska, Barbara

  • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Continental Tectonics and Mountain Building — The Peach and Horn Meeting Ullapool, Szkocja, 12–19.05.2007
    Abstract
  • Vol 61, No 1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie przypowierzchniowych badań geofizycznych w rozpoznaniu budowy geologicznej na przykładzie stref osuwiskowych w Karpatach
    Abstract  PDF (Polish)