Author Details

Radwanek-Bąk, Barbara

 • Vol 71, No 1 (2023) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skały w krajobrazie obszaru Barberton (RPA) i ich potencjał geoturystyczny
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oddziaływanie wizualne wyrobisk odkrywkowych na przykładzie wybranych obiektów w Małopolsce
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geograficzny System Informacyjny (GIS) jako narzędzie regionalnej gospodarki zasobami kopalin
  Abstract
 • Vol 52, No 6 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyrobiska poeksploatacyjne jako potencjalne miejsca składowania odpadów w województwie małopolskim
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Trwałość i dynamika przekształceń wywołanych eksploatacją odkrywkową kopalin
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 8/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Minerał resources of the Polish Carpathians and the Carpathian Foredeep and their economic utilisation
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 8/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mining activity as an important factor of human impact in the Polish Carpathian landscape
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka waloryzacji terenów dla potrzeb budownictwa na mapach geologiczno-gospodarczych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 4 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne w krajach b. ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. II)
  Abstract
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasoby kopalin zachodniej części Karpat w województwie bielskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 10 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. III)
  Abstract
 • Vol 43, No 11 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie: Rosja (cz. I)
  Abstract
 • Vol 42, No 2 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne Albanii
  Abstract
 • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR. Cz. I. Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR. Cz. II. Kazachstan
  Abstract
 • Vol 42, No 6 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. III. Gruzja, Azerbejdżan, Armenia
  Abstract
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ukraina - złoża i gospodarka surowcami mineralnymi
  Abstract
 • Vol 42, No 8 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. V: Białoruś, Mołdowa
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne w krajach byłego ZSRR i ich wykorzystanie. Cz. VI: Litwa, Łotwa, Estonia
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problemy gospodarki i ochrony udokumentowanych zasobów kopalin regionu karpackiego
  Abstract
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Koncepcja mapy terenów podwyższonego ryzyka naturalnego w skali 1 : 10 000 dla terenów podgórskich i górskich
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Podstawy waloryzacji złóż kopalin skalnych dla ich ochrony
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Eksploatacja kopalin i jej wpływ na środowisko naturalne w Karpatach
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 1 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dziedzictwo geologiczne
  Abstract  PDF
 • Vol 66, No 3 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne dla polskiej gospodarki
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 3 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mineralne surowce wtórne – problemy polskiego nazewnictwa i klasyfikacji w związku z realizacją gospodarki o obiegu zamkniętym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 7 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE „Minerals 4EU – Europejska sieć informacyjna zaopatrzenia w surowce mineralne ” – jeden z wiodących projektów komisji europejskiej ostatnich lat
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 12 (2019) - Prawo w geologii
  PRAWO GEOLOGICZNE Pogląd na zakres działań i organizację państwowej służby geologicznej w polityce surowcowej państwa
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 9 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Kierunki innowacji technicznych i technologicznych w rozpoznawaniu złóż kopalin oraz działalności górniczo-przetwórczej
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 6 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowa kolekcja geologiczna w Olkuszu
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 7 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa surowcowego kraju
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XII Seminarium z cyklu Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin oraz Geologicznej Obsługi Kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin Czarna, 2–5.06.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XV Spotkanie Asocjacji Europejskich Towarzystw Geologicznych—MAEGS Zasoby naturalne a polityka ogólna: badania naukowe, zarządzanie, środowisko Tallin, Estonia, 16–20.09.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  The Middle Vistula River Section as a geotourist attraction
  Abstract  PDF