Author Details

Różańska, Barbara

  • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badanie możliwości zastosowania MIP do oznaczania metali ciężkich w materiałach środowiskowych (ściekach, ekstraktach gleb)
    Abstract  PDF (Polish)