Author Details

Piechulska-Słowańska, Barbara

 • Vol 47, No 4 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kilka uwag do artykułu R. Marcinowskiego i B. A. Matyi „Koniec czy początek drogi - uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 11 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Redakcja Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 w Zakładzie Publikacji PIG - trzydzieści lat minęło
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 21, No 4 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Niektóre problemy wydawnicze Instytutu Geologicznego
  Abstract