Author Details

Manikowska, Barbara

 • Vol 41, No 4 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja "Ewolucja środowiska naturalnego Polski w okresie przejściowym plejstocenu – holocenu (20 000 - 8000 lat BP), 1-3 października 1992 r.
  Abstract
 • Vol 40, No 10 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stan badań okresu przechodzenia od plejstocenu do holocenu (18000 - 8000 lat BP) w Polsce
  Abstract
 • Vol 40, No 10 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Procesy eoliczne w okresie 20 000 - 8000 lat BP na obszarach piasków pokrywowych i wydm w Polsce
  Abstract
 • Vol 40, No 10 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Gleby kopalne w osadach z okresu 20 000 -8000 lat BP w Polsce
  Abstract