Author Details

Jaranowska, Barbara

  • Vol 45, No 2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Komputerowa redakcja techniczna i przygotowanie do druku Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50000
    Abstract  PDF (Polish)