Author Details

Janik, Barbara

  • Vol 37, No 10 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Pomiary infiltrometryczne jako podstawa oceny udziału wód rzecznych w zasilaniu ujęcia drenażowego Reda-Pieleszewo
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 38, No 1 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmienność wydatku jednostkowego drenów w czasie badawczej eksploatacji ujęcia drenażowego Reda - Pieleszewo
    Abstract