Author Details

Dąbrowska, Barbara

  • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Kompleksowe badanie budowy geologicznej struktur przypowierzchniowych z zastosowaniem analizy danych geologiczno-geofizycznych na przykładzie rozpoznania wysadu solnego "Damasławek" i jego otoczenia
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 38, No 11 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wgłębna budowa geologiczna Karpat w świetle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej
    Abstract  PDF (Polish)