Author Details

Czerwińska, Barbara

  • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie nowych możliwości systemów interpretacyjnych do określania optymalnych stref dla poszukiwań węglowodorów na przykładzie zdjęcia 3D Komarów-Zubowice
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 57, No 11 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe perspektywy poszukiwawcze na bazie reprocessingu danych sejsmicznych 3D z rejonu Sokołów–Pogwizdów (zapadlisko przedkarpackie)
    Abstract  PDF