Author Details

Bagińska, Barbara

 • Vol 34, No 11 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Graficzne metody odwzorowania i klasyfikacji chemizmu wód podziemnych na podstawie trójkątów Fereta i układów trójkątno-rombowych
  Abstract
 • Vol 42, No 2 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Właściwości sorpcyjne osadów sandrowych oraz ich wpływ na kształtowanie chemizmu wód gruntowych w obszarze zagospodarowanym rolniczo
  Abstract
 • Vol 39, No 1 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Związki azotu występujące w wodach sandru kurpiowskiego i interpretacja ich stężeń w aspekcie zanieczyszczenia rolniczego regionu
  Abstract