Author Details

Makowska, Aurelia

 • Vol 52, No 9 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Najpełniejszy w Polsce kompleks młodoplejstoceński (eem i vistulian) na dolnym Powiślu i Wzniesieniu Elbląskim
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nowe badania vistuliańskiej części profilu osadów młodoplejstoceńskich na dolnym Powiślu i wynikające z nich wnioski dyskusyjne
  Abstract
 • Vol 45, No 2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Początki redakcji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 11 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Najstarszy i najmłodszy plejstocen środkowego i dolnego Powiśla na Mapie geologicznej Polski 1 : 200 000
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 14, No 5 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przekrój geologiczny przez dolinę Wisły w okolicy Dobrzykowa
  Abstract  PDF
 • Vol 39, No 5-6 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profil geologiczny otworu w Pagórkach koło Elbląga oraz znaczenie wyników badań pyłkowych jego osadów dla stratygrafii młodszego plejstocenu w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 11 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WSPOMNIENIA Sylwester Skompski 1928–2018
  Abstract  PDF (Polish)