Author Details

Derkowski, Arkadiusz

 • Vol 49, No 4 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Różnorodne metody syntezy zeolitów z popiołów lotnych jako próba utylizacji odpadów paleniskowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 7 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 8 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – modele interpretacyjne i specyfika zastosowań w zagadnieniach rozpoznawania złóż gazu z łupków
  Abstract  PDF (Polish)