Author Details

Tokarski, Antoni K.

 • Vol 53, No 1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  2. Spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Tektonicznej — Lučenec, Słowacja, 22–25.04.2004
  Abstract
 • Vol 52, No 9 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kraków — krajobraz przed kataklizmem? Wystawa w ING PAN w Krakowie
  Abstract
 • Vol 59, No 8 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Pierwsze stanowisko holoceńskich uskoków w polskich Karpatach zewnętrznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 5 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Dziesięciolecie współpracy polsko-wietnamskiej w zakresie geologii (1999–2009) — seminarium pt. Tektonika strefy uskoku Rzeki Czerwonej a geologia północnego Wietnamu Hanoi–SaPa, 23–30.11.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
  Abstract  PDF