Author Details

Tokarski, Antoni K.

 • Vol 51, No 5 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  VI Karpackie Warsztaty Tektoniczne - Kraków, 28.02-01.03.2003
  Abstract
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefa uskokowa Rzeki Czerwonej w Wietnamie; ekspedycja polsko-wietnamska - 05.01-10.02.1999
  Abstract
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zajęcia praktyczne na Studium Podyplomowym AGH Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych
  Abstract
 • Vol 46, No 1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Popękane klasty w stożku Domańskiego Wierchu: Przyczynek do rekonstrukcji ewolucji pola naprężeń w rejonie Kotliny Orawskiej (Karpaty) podczas neogenu i czwartorzędu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Application of joint analysis for paleostress reconstruction in structurally complicated settings: Case study from Silesian nappe, Outer Carpathians (Poland)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Heteroaxial shortening, strike-slip faulting and displacement transfer in the Polish Carpathians
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleomagnetism and low-field susceptibility of flysch rocks from the Rożnów area of Silesian nappe
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Structural control on mineralization of joints: case study from Paleogene flysch, Outer Carpathians (Poland)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Fractured pebbles in the Upper Miocene-Pliocene gravel stones: contribution to structural evolution of the Orava Basin, West Carpathians, Poland
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 34, No 11 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polskie badania geologiczne na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyka Zachodnia) w sezonie 1985-1986
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 30, No 2 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polskie badania geologiczne w zachodniej Antarktyce (1979-1980)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 17, No 5 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Spotkanie członków sekcji tektonicznej PTG w Ustrzykach Górnych
  Abstract