Author Details

Ziółek, Anna

  • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ warunków wstępnej obróbki próbek środowiskowych na wyniki oznaczeń Hg techniką zimnych par atomowej spektrometrii obsorpcyjnej (CV-AAS)
    Abstract  PDF (Polish)