Author Details

Waśkowska-Oliwa, Anna

  • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Biostratygrafia otwornicowa tufitów okna tektonicznego Wiśniowej -
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 48, No 4 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Interpretacja biostratygraficzna i paleoekologiczna zespołów otwornic aglutynujących z paleoceńsko - środkowoeoceńskich osadów płaszczowiny magurskiej w rejonie Suchej Beskidzkiej (Karpaty fliszowe)
    Abstract  PDF (Polish)