Author Details

Roman, Anna

  • Vol 49, No 10 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    O możliwości zastosowania pomiarów naturalnego promieniowania gamma rdzeni wiertniczych do badań stratygraficznych, sedymentologicznych i analizy basenowej (wyniki pilotażowych badań utworów dolnego triasu z otworów Września IG-1 oraz Gorzów Wielkopolski
    Abstract  PDF (Polish)