Author Details

Piątkowska, Anna

 • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Druga Międzynarodowa Konferencja Wczesnego Ostrzegania — EWC II — Bonn, Niemcy, 16–18.10.2003
  Abstract
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Lineaments interpreted at the radar images and the digital elevation model within the Palaeozoic rocks of the Holy Cross Mts.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Plan strukturalny formacji osadowych Górnego Śląska i zachodniej Małopolski w świetle danych teledetekcyjnych
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagrożenia spowodowane zjawiskami geodynamicznymi w Europie — Wysowa Zdrój, 20–22.05.2004
  Abstract
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geoindykatory - Wilno, Litwa, 11 - 16.10.1999
  Abstract
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 6 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Monitoring Zatoki Gdańskiej za pomocą metod teledetekcyjnych oraz modelowania hydrodynamicznego
  Abstract
 • Vol 62, No 2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Model przestrzenny struktury solnej Inowrocław a wizualizacja przemieszczeń powierzchni terenu zarejestrowanych na podstawie badań interferometrycznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 2 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji i monitoringu osuwiska w rejonie Łaśnicy (gmina Lanckorona), Pogórze Wielickie, Karpaty zewnętrzne
  Abstract  PDF (Polish)