Author Details

Nawieśniak, Anna

  • Vol 56, No 7 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Czy tłumienie fal sejsmicznych może być źródłem informacji o stopniu nasycenia skał zbiornikowych gazem?—studium modelowe
    Abstract  PDF