Author Details

Mikołajewska, Anna

  • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Środowiska depozycyjne, petrografia, diageneza oraz własności zbiornikowe osadów górnego czerwonego spągowca w rejonie złoża gazu ziemnego Międzyzdroje
    Abstract  PDF (Polish)