Author Details

MAŁKA, Anna

 • Vol 67, No 8 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja specjalistyczna. Osuwiska–19 seminarium szkoleniowe Skutki – badania – praktyka Moguncja, Niemcy, 27–29.05.2019
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 5 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Grawitacyjne ruchy masowe na obszarze Gdyni udokumentowane na dawnych mapach i w źródłach archiwalnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/3 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja specjalistyczna „Osuwiska” – XVII seminarium szkoleniowe „Skutki – badania – praktyka” Moguncja, Niemcy, 29–31.05.2017
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 5 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modelowanie podatności osuwiskowej z zastosowaniem metody indeksowej i wysokorozdzielczych danych z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) na obszarze Gdańska
  Abstract  PDF (Polish)