Author Details

Lemańska, Anna

  • Vol 53, No 10/1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Stratygrafia warstw godulskich na podstawie otwornic, ze szczególnym uwzględnieniem facji pstrej, między Bielsko-Białą a Jasłem — wyniki wstępne
    Abstract  PDF