Author Details

Klimkowska, Anna

  • Vol 64, No 7 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Fotogrametria bliskiego zasięgu i skaning laserowy jako metody monitoringu zmian geodynamicznych na przykładzie skarpy w Płocku
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Obserwacja przemieszczeń pionowych powierzchni terenu wywołanych eksploatacją węgla kamiennego za pomocą zobrazowań interferometrii satelitarnej (pasma C i L) na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Abstract  PDF (Polish)