Author Details

Kaczmarczyk, Anna

  • Vol 48, No 6 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Opracowanie metodyki weryfikacji zasobów i kontroli wydobycia złóż kopalin pospolitych
    Abstract
  • Vol 48, No 6 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geologia i teledetekcja w planowaniu przestrzennym (studium okolic Piaseczna)
    Abstract