Author Details

Janeczko-Mazur, Anna

  • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmiany obciążenia wód środkowej Odry zanieczyszczeniami w latach 2000–2004
    Abstract  PDF
  • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmiany obciążenia wód Odry zanieczyszczeniami z przemysłu rolno-spożywczego do roku 2007
    Abstract  PDF