Author Details

Haber, Anna

  • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie nowych możliwości systemów interpretacyjnych do określania optymalnych stref dla poszukiwań węglowodorów na przykładzie zdjęcia 3D Komarów-Zubowice
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Uwzględnienie prędkości DMO w konstrukcji modelu prędkościowego w celu poprawienia odzwierciedlenia budowy strukturalnej zapadliska przedkarpackiego (na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Rudka 3D)
    Abstract  PDF (Polish)