Author Details

Gabryś-Godlewska, Anna

 • Vol 55, No 5 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyznaczanie i ocena izolacyjności naturalnej bariery geologicznej w procesie cyfrowego przetwarzania danych geologicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Rola PIG w rozpoznaniu zasobów mineralnych Polski: dzisiaj i w przyszłości
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualny stan realizacji i plany na przyszłość
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 1 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza budowy geologicznej województwa wielkopolskiego pod kątem wyboru obszarów preferowanych do lokalizacji składowisk odpadów
  Abstract  PDF