Author Details

Fijałkowska-Mader, Anna

 • Vol 71, No 1 (2023) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XXVII Konferencja Naukowa Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze – Kielce, 23.09.2022 – słowo wstępne do bloku artykułów
  Abstract  PDF
 • Vol 71, No 1 (2023) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kamień w architekturze Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach – próba identyfikacji
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 2 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WYDARZENIA Promocja Przewodnika po ścieżce geoedukacyjnej „Dolina Świśliny”
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 2 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XXVI Konferencja Naukowa Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze – Kielce, 22.10.2021 – słowo wstępne do bloku artykułów
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 2 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Historia eksploatacji surowców skalnych w dolinie Świśliny (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 4 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Historia Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 5 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WYDARZENIA Otwarcie ścieżki geoedukacyjnej Dolina Świśliny w Górach Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 2 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUÓW POŚWIĘCONYCH JUBILEUSZOWEJ XXV KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze – Kielce, 27.11.2020
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 9 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXIV KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze Kielce, 5.04.2019
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 9 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kamień w zabytkowej architekturze Szydłowa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 9 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys historii górnictwa skalnego w rejonie Sitkówki (Góry Świętokrzyskie) w I połowie XX w.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 7 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXIV KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” Kielce, 20.04.2018
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 7 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kamień w architekturze zespołu kościelno-klasztornego na Karczówce w Kielcach (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 9 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiek dolnodewońskiego poziomu tufitowego z Barczy (Góry Świętokrzyskie) na podstawie miospor
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 4 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KOMUNIKATY NAUKOWE Paleogleby w zapisie sedymentacyjnym formacji z Siodeł w Górach Świętokrzyskich (perm górny–trias dolny)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/3 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” Kielce, 07.04.2017
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 10 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXI KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” Kielce, 08.04.2016
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 8 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XX KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie” Kielce, 10.04.2015
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 3 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola i wykorzystanie surowców skalnych na przestrzeni dziejów
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 3 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Waloryzacja geostanowisk na obszarze projektowanego Geoparku Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  9. Europejska Konferencja Geoparkowa Lesbos, Grecja, 1–5.10.2010
  Abstract  PDF