Author Details

Fenyk, Anna

  • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badanie obecności metali ciężkich w wodzie i osadach dennych cieków Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
    Abstract  PDF