Author Details

Feldman-Olszewska, Anna

 • Vol 70, No 4 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polsko-Słowacka Grupa Robocza Systemu Jurajskiego (2011–2021) – pierwsza sekcja jurajska afiliowana przy dwóch narodowych towarzystwach geologicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 47, No 4 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ani koniec ani początek drogi - czyli odpowiedź na „uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 1 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postĘpowanie przetargowe w 2018/2019 r. (część II)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 12 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postępowanie przetargowe w 2018 r. (część I)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litofacje formacji perspektywicznych dla gazu i ropy w łupkach w utworach ordowiku i syluru na obszarze bałtyckim i podlasko-lubelskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań
  Abstract  PDF (Polish)