Author Details

Drzewińska, Anna

  • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ warunków wstępnej obróbki próbek środowiskowych na wyniki oznaczeń Hg techniką zimnych par atomowej spektrometrii obsorpcyjnej (CV-AAS)
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ekstrakcyjne wydzielanie kadmu z próbek biologicznych oraz oznaczanie metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (GF-AAS)
    Abstract  PDF (Polish)