Author Details

Chylarecka, Anna

  • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe dane palinologiczne na temat wieku otoczaków węgla kamiennego z formacji dębowieckiej miocenu, z otworu wiertniczego Kozy MT3 (Śląsk Cieszyński)
    Abstract  PDF