Author Details

Chmura, Anna

  • Vol 42, No 10 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Mapy ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia
    Abstract
  • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Seminarium nt. Mapa występowania, zagrożenia i ochrony wód podziemnych powiatu Sosnowiec, 15.04.2005
    Abstract  PDF