Author Details

Bogucka, Anna

  • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Mechanizmy krystalizacji piromorfitu z fosforanów adsorbowanych na goethycie
    Abstract  PDF