Author Details

Becker, Anna

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Conchostraca (muszloraczki) z najniższego pstrego piaskowca Zachełmia, Góry Świętokrzyskie—dyskusja
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoznanie stref perspektywicznych występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce – nowe wyniki oraz dalsze kierunki badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 4 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Muszloraczkowa stratygrafia pogranicza permu i triasu – rzeczywistość czy mit?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 3 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE MiędzynarodowevWarsztaty Terenowe Trias południowej Polski 3–8.09.2007
  Abstract  PDF