Author Details

Żylińska2, Anna

  • Vol 61, No 12 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Fenomen kambryjskich łupków z Burgess w Górach Skalistych (Kanada) – przegląd fauny, środowiska sedymentacji i zjawisk tafonomicznych
    Abstract  PDF (Polish)