Author Details

Żylińska, Anna

 • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowisko utworów kambru górnego w zachodniej części regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich
  Abstract
 • Vol 70, No 8 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Początki królestwa zwierząt – preludium eksplozji kambryjskiej
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie biogeograficzne kambryjskich trylobitów z Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kambr w Górach Świętokrzyskich (poster)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Korelacja pomiędzy poziomami akritarchowymi i trylobitowymi w górnym kambrze Gór Świętokrzyskich - wstępne dane
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dydaktyka geologii w Polsce – głos w dyskusji – część II
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja zespołów trylobitowych z drugiego i trzeciego oddziału kambru Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie biogeograficzne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 3 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  LISTY DO REDAKCJI Uwagi do artykułu Kamień wykorzystany do budowy klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Standard chronostratygraficzny kambru — przegląd ostatnich działań Międzynarodowej Podkomisji Stratygrafii Kambru
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 5 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG Święta Katarzyna pod Łysicą, 10–13.09.2007
  Abstract  PDF