Author Details

Matuszewska, Aniela

 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wybrane wskaźniki geochemiczne zmian materii organicznej węgli kamiennych pod wpływem oddziaływania intruzji magmowej
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Węglowodory aromatyczne z pyłów zawieszonych w powietrzu regionu wielkomiejsko-przemysłowego—analiza jakościowa metodą GC-MS
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne w świetle badań fizykochemicznych
  Abstract  PDF