Author Details

Witkowski, Andrzej J.

 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VIII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Wód Kopalnianych (IMWA) — Johannesburg, Republika Południowej Afryki, 19–22.10.2003
  Abstract
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skład chemiczny i jakość wód czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie rekultywowanego wyrobiska piasku podsadzkowego Maczki-Bór w świetle wyników badań monitoringowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Diagnoza stanu prawnego i organizacyjnego monitoringu wód podziemnych w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 10 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE II Międzynarodowe Warsztaty Terenowe dla Młodych Hydrogeologów Złoty Potok, 10–12.06.2011
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 4 (2020) - Hydrogeologia
  Paradoksy w unormowaniach prawnych dotyczących zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach
  Abstract  PDF